Monday, 29 Nov 2021
Monday  |   Tuesday  |   Wednesday  |   Thursday  |   Friday  |   Saturday  |   Sunday
30 All day results :
Time : Nov 24 2021
Wednesday
INV # 1424
LATEST 4D RESULT
Prize 1
8
2
4
3
Prize 2
1
9
9
2
Prize 3
5
0
6
7
Started Consolation
24521846
72290624
04319413
56686758
80709139
69120960
12852653
47096975
Time : Nov 17 2021
Wednesday
INV # 1417
LATEST 4D RESULT
Prize 1
3
0
5
8
Prize 2
1
9
7
3
Prize 3
8
6
4
9
Started Consolation
85431462
75705964
91929797
17208265
02628234
47217082
38954351
10642434
Time : Nov 10 2021
Wednesday
INV # 1410
LATEST 4D RESULT
Prize 1
2
3
9
9
Prize 2
4
8
0
1
Prize 3
7
2
1
6
Started Consolation
72061423
86459210
42024754
19736378
92759402
39542179
68079734
21055308
Time : Nov 03 2021
Wednesday
INV # 1403
LATEST 4D RESULT
Prize 1
3
0
2
9
Prize 2
2
4
5
0
Prize 3
1
9
8
4
Started Consolation
10474591
27136736
83140876
55262414
60136824
65282017
41441480
86765193
Time : Oct 27 2021
Wednesday
INV # 1396
LATEST 4D RESULT
Prize 1
9
1
7
0
Prize 2
4
6
1
8
Prize 3
5
3
2
6
Started Consolation
35075881
80950127
24852569
97084693
80320554
51692492
16649581
74976487
Time : Oct 20 2021
Wednesday
INV # 1389
LATEST 4D RESULT
Prize 1
6
4
7
5
Prize 2
3
3
4
3
Prize 3
4
6
7
7
Started Consolation
76416934
40721931
27736990
33944549
65214289
64215199
74716832
43167126
Time : Oct 13 2021
Wednesday
INV # 1382
LATEST 4D RESULT
Prize 1
1
6
3
2
Prize 2
7
9
4
1
Prize 3
0
8
9
5
Started Consolation
40592852
81438701
70899554
17133073
96176450
60035314
78730201
36742362
Time : Oct 06 2021
Wednesday
INV # 1375
LATEST 4D RESULT
Prize 1
8
2
0
2
Prize 2
4
7
6
4
Prize 3
9
5
6
3
Started Consolation
79361320
89739975
12257095
79306732
06845989
15366352
64271746
81940536
Time : Sep 29 2021
Wednesday
INV # 1368
LATEST 4D RESULT
Prize 1
5
8
3
1
Prize 2
0
2
4
0
Prize 3
2
7
6
9
Started Consolation
19809629
22140727
86830453
42107059
41441258
16232765
89413102
16275984
Time : Sep 22 2021
Wednesday
INV # 1361
LATEST 4D RESULT
Prize 1
8
3
1
5
Prize 2
5
7
5
4
Prize 3
1
2
4
0
Started Consolation
11106564
34480235
93671644
24120025
35602007
65215890
08410883
15077802
Time : Sep 15 2021
Wednesday
INV # 1354
LATEST 4D RESULT
Prize 1
8
9
1
1
Prize 2
4
2
9
8
Prize 3
0
7
5
3
Started Consolation
13569752
82928065
08045627
51939414
26900267
08654613
16342578
45639602
Time : Sep 08 2021
Wednesday
INV # 1347
LATEST 4D RESULT
Prize 1
2
8
1
0
Prize 2
4
9
6
3
Prize 3
3
1
4
5
Started Consolation
58415217
15983058
94076491
62721853
47957226
93028307
18796845
86910192
Time : Sep 01 2021
Wednesday
INV # 1340
LATEST 4D RESULT
Prize 1
6
4
8
1
Prize 2
7
0
5
4
Prize 3
3
2
9
5
Started Consolation
18808936
62370493
79452175
05893254
20682485
49135717
76894256
32107805
Time : Aug 25 2021
Wednesday
INV # 1333
LATEST 4D RESULT
Prize 1
0
1
7
3
Prize 2
8
9
5
5
Prize 3
6
2
4
2
Started Consolation
51028984
21979010
66081016
74060993
91485075
18646096
62962353
78940321
Time : Aug 18 2021
Wednesday
INV # 1326
LATEST 4D RESULT
Prize 1
5
7
9
1
Prize 2
1
5
6
2
Prize 3
2
4
2
2
Started Consolation
99400619
32379656
89334793
51220440
07372254
36375919
87197709
34918284
Time : Aug 11 2021
Wednesday
INV # 1319
LATEST 4D RESULT
Prize 1
1
9
3
1
Prize 2
0
5
6
7
Prize 3
3
2
6
4
Started Consolation
86147451
95362818
85438049
78691183
82692853
08251349
45164430
93659298
Time : Aug 04 2021
Wednesday
INV # 1312
LATEST 4D RESULT
Prize 1
3
1
4
2
Prize 2
2
9
7
6
Prize 3
4
8
5
3
Started Consolation
73890120
24306988
19844574
57257336
98518450
46091782
75206034
61383775
Time : Jul 28 2021
Wednesday
INV # 1305
LATEST 4D RESULT
Prize 1
2
1
8
7
Prize 2
7
2
3
7
Prize 3
1
6
8
5
Started Consolation
06511567
81908873
28177171
56849140
27890303
22272019
34129829
74070333
Time : Jul 21 2021
Wednesday
INV # 1298
LATEST 4D RESULT
Prize 1
4
3
4
8
Prize 2
9
5
7
1
Prize 3
3
0
2
7
Started Consolation
53648316
80658793
17584872
04951825
29046913
32632960
69149185
41584873
Time : Jul 14 2021
Wednesday
INV # 1291
LATEST 4D RESULT
Prize 1
5
2
9
2
Prize 2
3
9
4
8
Prize 3
6
9
7
4
Started Consolation
31130786
06296047
45989128
75857330
82847246
20392027
61490158
57342591
Time : Jul 07 2021
Wednesday
INV # 1284
LATEST 4D RESULT
Prize 1
4
2
6
1
Prize 2
7
8
5
3
Prize 3
5
1
1
8
Started Consolation
80789973
73633160
82790817
05905954
80239037
14741580
97513921
07880423
Time : Jun 30 2021
Wednesday
INV # 1277
LATEST 4D RESULT
Prize 1
2
9
7
5
Prize 2
5
4
0
6
Prize 3
1
3
2
8
Started Consolation
24799946
73971898
11954350
48642942
39879076
44718540
21929611
56655453
Time : Jun 23 2021
Wednesday
INV # 1270
LATEST 4D RESULT
Prize 1
7
5
4
9
Prize 2
3
1
9
9
Prize 3
4
1
1
1
Started Consolation
45209614
78407237
15994437
78085733
45930040
50070412
63957852
55120766
Time : Jun 16 2021
Wednesday
INV # 1263
LATEST 4D RESULT
Prize 1
1
1
4
6
Prize 2
5
2
5
9
Prize 3
0
2
9
1
Started Consolation
63787304
45092480
71609736
12035581
53979658
03614715
68322606
02191552
Time : Jun 09 2021
Wednesday
INV # 1256
LATEST 4D RESULT
Prize 1
6
7
3
2
Prize 2
3
2
8
9
Prize 3
0
3
0
4
Started Consolation
33450371
58417598
06149344
97506365
82944638
90715187
57632956
01490683
Time : Jun 02 2021
Wednesday
INV # 1249
LATEST 4D RESULT
Prize 1
9
0
9
6
Prize 2
3
6
4
7
Prize 3
8
4
2
8
Started Consolation
39643479
63185957
73575611
40348503
01689377
05947438
96719552
21893318
Time : May 26 2021
Wednesday
INV # 1242
LATEST 4D RESULT
Prize 1
5
3
2
1
Prize 2
3
4
1
6
Prize 3
1
6
9
5
Started Consolation
30601736
44360158
17378994
88151655
20856997
75453426
59720828
18437722
Time : May 19 2021
Wednesday
INV # 1235
LATEST 4D RESULT
Prize 1
2
1
7
1
Prize 2
9
0
5
4
Prize 3
6
7
0
8
Started Consolation
09740718
98165794
67288147
84761926
63206859
18470275
92541563
73068174
Time : May 12 2021
Wednesday
INV # 1228
LATEST 4D RESULT
Prize 1
1
8
6
6
Prize 2
5
0
1
2
Prize 3
4
5
9
7
Started Consolation
37604197
67925709
54494362
05124530
38094579
16855492
24361724
06266903
Time : May 05 2021
Wednesday
INV # 1221
LATEST 4D RESULT
Prize 1
7
9
2
4
Prize 2
2
0
5
8
Prize 3
6
1
9
3
Started Consolation
60450988
82973938
51654960
00401684
97461580
06652009
61917661
35122031